Home

Regelgeving Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet (ATW) wordt geregeld hoeveel uren per dag of per periode een werknemer mag werken. Daarnaast zijn er regels voor pauzes en minimale rusttijden per dag of week. Deze regels hebben allen tot doel de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers te waarborgen. Tevens dragen ze bij tot een gezonde combinatie van werk, privé en zorgtaken.

Arbeidstijdenbesluit

Het Arbeidstijdenbesluit (ATB) is een onderdeel van de Arbeidstijdenwet (ATW). Er zijn algemene bepalingen die het mogelijk maken om op een aantal normen voor arbeids-en rusttijden, voor werknemers van 18 jaar en ouder, af  te wijken van de ATW. De regels in de ATW zijn in de meeste situaties wel voldoende. Ook zijn er diverse aanvullende regels voor sectoren zoals de Zorg, Brandweer en Mijnbouw. Deze uitgebreide regelgeving is terug te vinden in het Arbeidstijdenbesluit. Wilt u meer weten? Klik dan hier.

Vragen?

Hebt u vragen over de Arbeidstijdenwet? Dan kunt u terecht op onze pagina “Veel gestelde vragen“. Ook is er een speciale ATW Helpdesk.

Stel uw vraag bij de ATW arbeidstijdenwet helpdesk