werken-regels-wet-15-jaar

Maximale werktijden kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 jaar, die leerplichtig* zijn,  mogen binnen de kaders van de wet wel arbeid verrichten. In het onderstaande overzicht vindt u de regels voor de maximale werktijden voor 15-jarigen voor licht niet-industriële werkzaamheden:

Regels maximale werktijden per dag of week of vakantie Norm voor licht niet-industrieel werk
Maximale arbeidstijd per schooldag 2 uur
Maximale arbeidstijd per niet-schooldag en vakantiedag 8 uur
Maximale arbeidstijd per week
 • 12 uur per schoolweek**
 • 40 uur per vakantieweek
Maximaal aantal werkdagen per week 5 dagen per week
Maximaal aantal vakantieweken per jaar 6 weken, waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten

* Voor kinderen die (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht hebben, gelden andere regels.

** Een schoolweek is een week waarin 1 of meerdere dagen onderwijs wordt gevolgd.

 

Voor 15-jarigen gelden de volgende minimale rusttijden:

Minimale rusttijden per dag en zondag Norm voor licht niet-industrieel werk
Minimale pauze per dag Bij meer dan 4,5 uur werken, dan een pauze van 30 minuten
Minimum aantal uren rust per dag tijdens schoolweek 12 uur onafgebroken rust, in ieder geval tussen 19.00-7.00 uur
Minimum aantal uren rust per dag tijdens vakanties (ook op zaterdag en zondag) 12 uur onafgebroken rust, in ieder geval tussen 21.00-7.00 uur
Werken op zondag (indien werken op zondag is toegestaan, zie verder!)
 • ten minste 5 vrije zondagen per 16 weken
 • bij werken op zondag, dan is de zaterdag voorafgaand aan de zondag een vrije dag

Het werken op zondag is wel gebonden aan een aantal voorwaarden:

 • het moet nodig zijn voor het soort werk;
 • moet zijn opgenomen in het arbeidscontract;
 • bedrijfsomstandigheden moeten het noodzakelijk maken. Er moet dan wel overeenstemming zijn met de OR (ondernemingsraad), de personeelsvertegenwoordiging of met de 15-jarige zelf;
 • er is uitdrukkelijk toestemming nodig van de ouders of verzorgers.

Uitzondering voor bezorging ochtendkranten

Voor het bezorgen van ochtendkranten voor kinderen van 15 jaar  is er een bijzondere regelgeving.  De volgende regels zijn dan van toepassing:

 • indien de 15 jarige op zondag de krant bezorgt, dan mag hij of zij niet op zaterdag voorafgaand aan deze dag werken;
 • er is niet meer dan 2 uur arbeid per dag toegestaan;
 • er moet sprake zijn van 12 uur onafgebroken dagelijkse rusttijd, waarbij inbegrepen de periode tussen 19.00 en 06.00 uur. Dat houdt bijvoorbeeld in dat als een kind de kranten bezorgt vanaf 06.00 uur in de ochtend, dan moet de rusttijd de voorgaande avond starten om 18.00 uur.